Kite Beach on Sal Island, Cape Verde

Kite Beach, Santa Maria, Sal

Kite Beach, Santa Maria

Kite surfing on Sal Island

Pedra de Lume, Sal

Pedra de Lume, Sal

Kite surfing

Jet skiing in Sal

Jet skiing in Santa Maria, Sal